Redigering av innhold

Internetts raske og omfattende utbredelse har gitt bedrifter og næringsliv en ny og effektiv kommunikasjonskanal mot sine omgivelser. Dermed er det også oppstått et behov for kvalitet og relevans i forhold til den informasjonen som publiseres.

Det har hittil vært et problem for bedrifter at oppdatering av internettsider vanligvis har krevd spesialkompetanse, og dermed begrenset muligheten for flere til å bidra i prosessen og å finne kostnadseffektive metoder for til enhver tid å holde informasjonen oppdatert.

For å møte denne utfordringen har brukervennlighet vært et fokusområde under utviklingen av CLAW CMS. Brukergrensesnittet er intuitivt, enkelt og konsekvent. Resultatet er at brukere med liten eller lav internettkompetanse nå kan bidra til å holde bedriftens nettsider oppdaterte med aktuell, kvalitetssikret informasjon.

CLAW nyheter