Om CLAW

Bak hver verdiskapende nettløsning...Internetts raske og omfattende utbredelse har gitt bedrifter og næringsliv en ny og effektiv kommunikasjonskanal mot sine omgivelser. Dermed er det også oppstått et behov for kvalitet og relevans i forhold til den informasjonen som publiseres.

Det har hittil vært et problem for bedrifter at oppdatering av internettsider vanligvis har krevd spesialkompetanse, og dermed begrenset muligheten for flere til å bidra i prosessen og å finne kostnadseffektive metoder for til enhver tid å holde informasjonen oppdatert.

For å møte denne utfordringen har brukervennlighet vært et fokusområde under utviklingen av CLAW CMS. Brukergrensesnittet er intuitivt, enkelt og konsekvent. Resultatet er at brukere med liten eller lav internettkompetanse nå kan bidra til å holde bedriftens nettsider oppdaterte med aktuell, kvalitetssikret informasjon.

Mye har forandret seg de siste årene. Nettbrukere er blitt sofistikerte og kravstore. Brukerne har store forventninger til hva som kan gjøres på nettet. Dette har medført at de som eier nettsteder må tilpasse de digitale strategiene for å dekke mye mer enn bare publisering. Det de fleste tenker på ved et publiseringssystem er å gjøre publisering av
innhold på nettet enkelt.

En nettløsning består vanligvis av tre deler : Innhold, design og programvare. CLAW CMS er programvaren som driver websiden, og som lar deg administrere innholdet i løsningen. Det gjør at webansvarlige som ikke har kunnskap om programmering, kan opprette og redigere sider og legge til eller slette innhold, inkludert bilder og illustrasjoner.

CLAW nyheter